Korzystanie z Serwisu

Strona i wszystkie zawarte w niej informacje są własnością Agencji Reklamy Media Vision. Użytkownik może korzystać z serwisu wyłącznie dla własnych, niekomercyjnych celów. Użytkownikowi nie wolno zmieniać, kopiować, prezentować, przekazywać, lub sprzedawać jakichkolwiek informacji i danych. Po uzyskaniu dostępu do Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę, że powstrzyma się od zamieszczania na niej jakichkolwiek materiałów, które mogłyby naruszać prawa własności intelektualnej stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno korzystać z dostarczanych usług w niedopuszczalny, obraźliwy, lub niezgodny z prawem sposób, na przykład do wysyłania tekstów reklamowych, tzw. łańcuszków, lub do rozsyłania wiadomości w innych celach, do spamowania stron trzecich, lub używania fałszywych danych identyfikacyjnych, bądź adresów poczty elektronicznej, ani też do przekazywania w inny sposób wprowadzających w błąd informacji na temat tożsamości Użytkownika.

Firma Media Vision zachęca do przekazywania sugestii oraz opinii w celu rozszerzenia zakresu usług. Użytkownik udziela wszelkich praw do wykorzystywania treści jego opinii i sugestii. Użytkownik odstępuje od wszelkich roszczeń do opłat licencyjnych w przypadku, gdyby Firma Media Vision zdecydowała się wykorzystać jakiekolwiek materiały przesłane jej przez Użytkownika w ramach przekazywanych sugestii lub opinii.

Polityka prywatności / bezpieczeństwo

Wszelkie informacje i dane osobowe przekazane przez klienta w procesie współpracy, zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, przekazywaniu informacji o promocjach i nowościach w naszej ofercie.

Zasady przechowywania oraz poufności danych osobowych są zgodne z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku (DZIENNIK USTAW z 1997r nr 133 p.883) oraz z przepisami w Ustawie z dnia z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (DZIENNIK USTAW z 2001r nr 100 p.1087).

Przekazane dane osobowe mogą zostać zachowywane dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Gdy w celu uzyskania dostępu do pewnych usług konieczne będzie dokonanie rejestracji, Użytkownik otrzyma odrębną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Na naszych stronach nie publikujemy żadnych Spisów Klientów, nie udostępniamy i tym bardziej nie sprzedajemy ich danych komukolwiek. Każdy nasz Klient samodzielnie i suwerennie decyduje komu, w jakiej formie i które swoje dane udostępnia. W takim samym stopniu dotyczy to wszelkich adresów e-mail i danych osób które nie będąc naszymi Klientami zamawiają prenumeratę naszego Katalogu lub wypełniają formularz na stronie serwisu.